• Czy można zapłacić za druki "za pobraniem"?
 • W zależności od zakresu zlecenia płatność realizowana jest wg. określonych scenariuszy:

  Realizacje projektowe.
  Wartość każdego ze zleceń dot. projektowania graficznego jest określana przed wykonaniem pracy, w przypadku nowych Klientów dla skuteczności realizacji generowane jest zlecenie określające zakres prac oraz dostarczone materiały do wykonania projektu. Dla stałych Klientów potwierdzenia i ustalenia formalizowane są via. e-mail z naszymi przedstawicielami Constilana a Klientem.

  Realizacja druku:
  Dla nowych Klientów nie realizujemy opcji płatności "za pobraniem". 
  Stali Klienci mają możliwość wykonania zleceń z odroczonym terminem płatności. Warunki ustalane są z Klientem na etapie realizacji zleceń z przedstawicielem Constilana.